Najlepszy adres na wakacje

Strona główna . Parking

Parking na Helu

Najlepsza lokalizacja dla Twojego samochodu

Gdzie zaparkować na Helu, by cieszyć się urokiem miejscowości, a przede wszystkim najpiękniejszych polskich plaż? Oczywiście na naszym całodobowym parkingu!

Obierając Hel za cel swojej nadmorskiej wyprawy, wbij sobie ten adres w nawigację: ul. Leśna 14/16, 84-150 HEL.

Do zobaczenia!

Kemping i pole namiotowe Sielski Hel | Wakacje na Helu

Cennik parkingu

Opłata za dobę auto osobowe25 zł
Opłata za dobę samochód bus40 zł

Regulamin parkingu niestrzeżonego płatnego

Poprzez wjazd na teren płatnego niestrzeżonego parkingu znajdującego się na terenie KEMPINGU SIELSKIHEL zlokalizowanego w HELU przy ulicy Leśnej 14/16 użytkownik zawiera z FIRMĄ JESSMAR MAGDALENA KRÓLAK umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Parking jest czynny 24 godz. na dobę.
 2. Parking jest płatny niestrzeżony.
 3. Umowa najmu z klientem (zwanym dalej użytkownikiem) zostaje zawarta z chwilą wjazdu pojazdu na teren parkingu, a kończy się wraz z jego wyjazdem z parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest karta parkingowa.
 4. Każdy użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 5. Parking jest parkingiem płatnym i niestrzeżonym, czynnym całodobowo przez wszystkie dni w tygodniu.
 6. Kemping SIELSKIHEL nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy pozostawionych w pojeździe.
 7. Kemping SIELSKIHEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu osób korzystających z terenu parkingu, wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia, którego w chwili wjazdu na parking nie można było przewidzieć).
 8. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik do niniejszego „Regulaminu”.
 9. Opłata za parkowanie naliczana jest kwotowo, zgodnie z cennikiem, odpowiednio do czasu postoju i uiszczana przy wyjeździe z parkingu.
 10. Osoby niepełnosprawne zwolnione są z wnoszenia opłat. W tym celu osoby te lub opiekun zobowiązane są do okazania karty osoby niepełnosprawnej.
 11. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu na terenie parkingu, która może mieć negatywny wpływ na środowisko i bezpieczeństwo innych użytkowników i pojazdów, kierujący pojazdem pokrywa koszty interwencji Straży Pożarnej oraz innych uprawnionych służb niezbędnych do usunięcia zagrożenia.
rezerwacja