• +48 502 761 553
 • kontakt@sielskihel.pl

Parking

Nie musisz już głowić się, gdzie zaparkować samochód, żeby spokojnie odpocząć na plaży!

Zapewnij sobie miejsce parkingowe blisko morza, korzystając z naszego parkingu.

Możesz zaparkować auto, skorzystać z toalety oraz zaspokoić głód i pragnienie.

CENNIK PARKINGU

Opłata za 1 godzinę6 zł
Opłata za pobyt dzienny od 8.00 do 20.00 (w tym kawa gratis)30 zł

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PŁATNEGO

Poprzez wjazd na teren płatnego niestrzeżonego parkingu znajdującego się na terenie KEMPINGU SIELSKIHEL zlokalizowanego w HELU przy ulicy Leśnej 14/16 użytkownik zawiera z FIRMĄ JESSMAR MAGDALENA KORALEWSKA umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Parking jest czynny 24h na dobę
 2. Parking jest płatny niestrzeżony
 3. Umowa najmu z klientem (zwanym dalej użytkownikiem) zostaje zawarta z chwilą wjazdu pojazdu na teren parkingu, a kończy się wraz z jego wyjazdem z parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest karta parkingowa.
 4. Każdy użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 5. Parking jest parkingiem płatnym i niestrzeżonym, czynnym całodobowo przez wszystkie dni w tygodniu
 6. Kemping SIELSKIHEL nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy pozostawionych w pojeździe.
 7. Kemping SIELSKIHEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu osób korzystających z terenu parkingu, wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia, którego w chwili wjazdu na parking nie można było przewidzieć).
 8. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik do niniejszego „Regulaminu”.
 9. Opłata za parkowanie naliczana jest kwotowo, zgodnie z cennikiem, odpowiednio do czasu postoju i uiszczana przy wyjeździe z parkingu.
 10. Osoby niepełnosprawne zwolnione są z wnoszenia opłat. W tym celu osoby te lub opiekun zobowiązane są do okazania karty osoby niepełnosprawnej.
 11. W przypadku utraty karty parkingowej Użytkownik uiszcza opłatę 50,00 zł.
 12. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu na terenie parkingu, która może mieć negatywny wpływ na środowisko i bezpieczeństwo innych użytkowników i pojazdów, kierujący pojazdem pokrywa koszty interwencji Straży Pożarnej oraz innych uprawnionych służb niezbędnych do usunięcia zagrożenia.

CHCESZ ZAREZERWOWAĆ NOCLEG? ZADZWOŃ +48 502 761 553